Διαθέσιμα μαθήματα

H ένατη έκδοση του κορυφαίου ακαδημαϊκού συγγράμματος της McGraw-Hill, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ των David Jobber και Fiona Ellis-Chadwick, παρέχει μία σύγχρονη και μοντέρνα εισαγωγή στο μάρκετινγκ για φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτές και στελέχη επιχειρήσεων. Το βιβλίο καλύπτει ένα εύρος θεμάτων μάρκετινγκ μεταξύ των άλλων: τη σημασία της αξίας του πελάτη παράλληλα με τα 4Ps, της αξίας μέσω των επωνυμιών των προϊόντων/υπηρεσιών, της αξίας μέσω στρατηγικών διαχείρισης σχέσεων πελατών, τη στρατηγική προϊόντος την ανάλυση ανταγωνιστών. Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις ως προς το κοινωνικό και ηθικό μάρκετινγκ και τις αλλαγές στις τεχνολογίες αιχμής.

Η Τρίτη Έκδοση του NSCA’s Essentials of Personal Training, του Εθνικού Συνδέσμου Δύναμης και Φυσικής Κατάστασης (National Strength and Conditioning Association) (NSCA) αποτελεί την βασική πηγή αναφοράς για επαγγελματίες και επίδοξους προσωπικούς γυμναστές. Το περιεκτικό αυτό εγχειρίδιο συνεχίζει την παράδοση, παρέχοντας τις πλέον ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες με σαφείς επεξηγήσεις και υποστηρικτικά επιστημονικά στοιχεία και πρακτικές εφαρμογές επί της προσωπικής εκγύμνασης. Στους 51 συνεργάτες του περιλαμβάνονται προσωπικοί γυμναστές σε εμπορικές αθλητικές επιχειρήσεις, εταιρικά και κοινοτικά προγράμματα, ιδιοκτήτες και διαχειριστές επιχειρήσεων υγείας, άθλησης και γυμναστηρίων, γυμναστές κολλεγίων, πανεπιστημίων και κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, ερευνητές, αθλητικοί προπονητές, φυσιοθεραπευτές, δικηγόροι, σύμβουλοι, επαγγελματίες ανάλυσης της συμπεριφοράς, πιστοποιημένοι διαιτολόγοι και διατροφολόγοι.

Έτσι έγιναν τα γεγονότα, φίλε μου, και δεν ξέρω αν θ’ αντιλέγεις. Ένας είναι και μοναδικός ο κόσμος τούτος, ο κόσμος που μας δόθηκε να ζούμε από την φύση και της δοθήκαμε κι εμείς, άνθρωποι θνητοί μαζί με τους θεούς μας, συντρόφους που τους θέλαμε, τον δρόμο δήθεν να μας δείχνουν κάποιες φορές. Μάθαμε, λοιπόν, στον κόσμο τούτο άνθρωποι και θεοί μαζί να ζούμε, να δημιουργούμε και να πεθαίνουμε, να πονάμε και να ξαναγεννιόμαστε, να προδίδουμε και να εκδικούμαστε. Την ελευθερία, όμως, ν’ αναζητούμε, όταν υποπτευόμαστε αυτό που είναι, τουλάχιστον στην σκέψη όσοι μπορούμε, στην άγρια σκληρότητα να ενδίδουμε κάποιες φορές, αλλά και πάλι άνθρωποι, άξιοι του κόσμου τούτου, του δικού μας, να παραμένουμε.

Tι είναι η «γραφειοκρατία των Βρυξελλών»; Πώς συγκρο-
τείται ο διοικητικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ); Πώς προσλαμβάνει προσωπικό η ΕΕ και ποιες είναι
οι προοπτικές καριέρας του; Τι είναι οι οργανισμοί της ΕΕ (EU
agencies) και ποιος ο ρόλος τους; Ποιους θεσμούς αφορά η
πολυεπίπεδη διοίκηση; Είναι επαρκείς οι εγγυήσεις διαφάνειας
και λογοδοσίας από τις οποίες περιβάλλεται η γραφειοκρατία
της ΕΕ; Ποιες είναι οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και, τελικά,
τα όρια δράσης της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης;

Η νέα μορφή της Ανάλυσης δεδομένων με το SPSS έχει προσαρμοστεί στην έκδοση 28 του ΙΒΜ SPSS Statistics και καλύπτει διεξοδικά τις κύριες διαχειριστικές και αναλυτικές διαδικασίες του λογισμικού. Data Analytics ή Analytics είναι πλέον ο διεθνής όρος που χρησιμοποιείται για τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. To SPSS είναι από τα βασικά λογισμικά του νέου πεδίου, έχοντας ευρύτατη διείσδυση τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στην εταιρική χρήση.

Στην καινούρια έκδοση η παρουσίαση του SPSS γίνεται με έμφαση στις πολυμεταβλητές αναλύσεις. Η διάταξη της ύλης επιτρέπει τη χρήση του ως εισαγωγικού βιβλίου στο λογισμικό αλλά και ως λεπτομερούς οδηγού ανάλυσης δεδομένων για χρήστες με εξειδικευμένες ανάγκες. Τα πρώτα κεφάλαια αναφέρονται σε διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων, ενώ στα επόμενα παρουσιάζονται οι κύριες τεχνικές της απλής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Από τα νέα θέματα που αναπτύσσονται αναφέρουμε ενδεικτικά τον υπολογισμό του μεγέθους της επίδρασης στους ελέγχους μέσων τιμών και στην ανάλυση διακύμανσης, τη χρήση εκτιμητών Bootstrap παράλληλα με τις παραμετρικές εκτιμήσεις, την παλινδρόμηση ποσοστημορίων, την πολυωνυμική λογαριθμική παλινδρόμηση και το διατακτικό λογαριθμικό υπόδειγμα. Τα παραδείγματα προέρχονται από τους χώρους της επιδημιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της οικονομίας, της διατροφής και της βιολογίας. Στην παρουσίαση των θεμάτων έχουν γίνει όλες οι προσαρμογές που αφορούν την έκδοση 28 του λογισμικού.

Στη δεύτερη ελληνική έκδοση του βιβλίου αναλύονται μεταξύ άλλων οι εμπορικοί όροι (Incoterms®), οι τρόποι και οι όροι μιας διεθνούς πληρωμής, η διαχείριση των κιν­δύνων μιας συναλλαγής, τα έγγραφα που απαιτούνται για μια διεθνή αποστολή προϊόντων, η ασφάλιση, η συσκευασία, οι θαλάσσιες, χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές, οι μέθοδοι αποθήκευσης, η μεταφορά επικίνδυνων αλλά και ψυχόμενων αγαθών, οι διαδικασίες εκτελωνισμού και ο ρόλος των υπευθύνων logistics σε όλες αυτές τις εκ­φάνσεις του διεθνούς εμπορίου.

Το Διεθνή Logistics. Η διαχείριση των λειτουργιών του διεθνούς εμπορίου αποτε­λεί χρήσιμο εκπαιδευτικό βοήθημα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και έχει υιοθετηθεί από πολλά ακαδημαϊκά τμήματα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Αναλυτικό, εμπεριστατωμένο και γραμμένο από την οπτική του χρήστη των logistics, απευθύνεται επίσης σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις μεταφορές, τη διοίκηση και τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και το διεθνές εμπόριο γενικότερα.

Ναυτιλιακή Οικονομική

Το εγχειρίδιο αυτό έχει τιμηθεί με το Chojeong Book Prize το 2005 «διότι συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και πρακτικό επίπεδο». «Με το εύρος του το βιβλίο αυτό είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα· όποιος το διαβάσει θα καταλήξει αναμφίβολα πολύ καλύτερα ενημερωμένος για τον κόσμο της ναυτιλίας» Lloyds List, 17 Δεκεμβρίου 1997 Για 5.000 χρόνια η ναυτιλία υπηρετεί την παγκόσμια οικονομία· σήμερα δε είναι τμήμα ενός εξελιγμένου συστήματος μεταφορικών υπηρεσιών προς κάθε γωνιά του πλανήτη. Παρά την οικονομική της πολυπλοκότητα, η ναυτιλία διατηρεί μεγάλο μέρος του ανταγωνιστικού χαρακτήρα και της ώθησης που χαρακτηρίζει τις «τέλειες» αγορές των κλασικών οικονομικών.

ΒΙΟΛΟΓΊΑ ΦΥΤΏΝ/ΖΩΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΊΑ

Η επιστήμη της βιολογίας

Γενική Βιολογία · Γενετική · Εξέλιξη

Πρώτη ελληνική έκδοση

Ενδέκατη αμερικανική Έκδοση

Η δέκατη τρίτη έκδοση του σημαντικού εγχειριδίου των R. Chang και K.A. Goldsby, με τίτλο Γενική Χημεία, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με στόχο να παράσχει εμπεριστατωμένη θεμελίωση των εννοιών και αρχών της επιστήμης της Χημείας αλλά και να δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο να εκτιμήσουν στο έπακρο τον ρόλο που αυτή παίζει στην καθημερινή μας ζωή. Συνδυάζοντας την παρουσίαση της θεωρίας με πλήθος εφαρμόσιμων παραδειγμάτων, ερωτήσεις ανασκόπησης εννοιών και δεδομένων και προβλήματα, οι συγγραφείς έχουν επιτύχει να προσφέρουν σε ένα εγχειρίδιο τις βασικές αρχές της Φυσικοχημείας και της Ανόργανης Χημείας, εκτεινόμενοι και στους κλάδους της Αναλυτικής, της Οργανικής και της Πυρηνικής Χημείας.

εισαγωγή στην ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε αυτή τη μεταφρασμένη τέταρτη αμερικανική έκδοση παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο εμπειρικοί ερευνητές αντιμετωπίζουν και εφαρμόζουν τις οικονομετρικές μεθόδους στην απτή πραγματικότητα και καταδεικνύεται ότι η οικονομετρία λειτουργεί ως αυθεντικά χρήσιμο εργαλείο για την απάντηση ερωτημάτων στους τομείς των επιχειρήσεων, της αξιολόγησης πολιτικών και της πρόγνωσης οικονομικών μεταβλητών. Η συστηματική προσέγγιση που υιοθετεί ο συγγραφέας καθιστά τη θεωρία εύληπτη και οδηγεί σε καλύτερες οικονομετρικές πρακτικές. Το κείμενο επικεντρώνεται στην κατανόηση και την ερμηνεία των υποθέσεων υπό το φως πραγματικών εμπειρικών εφαρμογών. 

 Το πρώτο κεφάλαιο έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί να διευκρινίσει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαγλωσσικής επικοινωνίας, χωρίς να υπεισέλθει ακόμη σε ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με την εξ αποστάσεως διερμηνεία. 
 Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο ειδικά στην εξ αποστάσεως διερμηνεία, την οποία αναλύει από θεωρητική σκοπιά. 
 Το τρίτο κεφάλαιο συνεχίζει να πραγματεύεται την εξ αποστάσεως διερμηνεία την οποία προσεγγίζει, όμως, από πρακτική σκοπιά αυτή τη φορά.
 Το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου απευθύνεται κυρίως στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς και θέτει τα κριτήρια εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εισαγωγή και διαχείριση υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας από αυτούς και τη συνεργασία τους με τους διερμηνείς. 

Χρηματοοικονομική λογιστική

Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η πρώτη ελληνική έκδοση των δεκατεσσάρων πρώτων κεφαλαίων του βιβλίου από τις Εκδόσεις Παπαζήση με τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική: η βάση για επιχειρηματικές αποφάσεις», αποτελεί μια καινοτόμο προσπάθεια, καθώς για πρώτη φορά η επιμέλεια δεν οριοθετείται μόνο στον έλεγχο της ορθής απόδοσης των αγγλικών κειμένων στην ελληνική, αλλά υπάρχει προσαρμογή της ύλης με βάση την διεθνή και ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα στις περισσότερες των περιπτώσεων η δομή του ισολογισμού έχει τροποποιηθεί ως προς την παρουσίαση των υποκατηγοριών ξεκινώντας από τα λιγότερο ρευστοποιήσιμα στοιχεία (Πάγιο ενεργητικό) και καταλήγοντας στα ρευστά διαθέσιμα. Στο πρωτότυπο κείμενο η σειρά παρουσίασης των υποομάδων του ισολογισμού είναι αντίστροφή. Σε ορισμένα παραδείγματα και ασκήσεις διατηρείται για λόγους σκοπιμότητας η διάρθρωση του πρωτότυπου κειμένου ως προς τον ισολογισμό.

Μικροοικονομική

Το εγχειρίδιο Μικροοικονομική των καθηγητών B. D. Bernheim και M. D. Whinston έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες φοιτη­τών και φοιτητριών τόσο για εισαγωγικά όσο και για προχωρημένα μαθήματα Μικροοικονομικής.

Η αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας συνοδεύεται από πλήθος πα­ραδειγμάτων από την οικονομική ζωή, εφαρμογές και σχετικές πολιτικές καθώς και από σειρά ασκήσεων, που συνδράμουν σημαντικά στην πλη­ρέστερη κατανόηση του περιεχομένου.

Tεχνολογικές διαστάσεις, αγορές και προτάσεις πολιτικής

Bradford, Travis

Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα αποτελεί τη ζωτική θεμελιώδη βάση της σύγχρονης ανθρώπινης βιομηχανικής κοινωνίας. Παρα­δοσιακά έχει αποτελέσει αντικείμενο αποσπασμα­τικής μελέτης μέσω της μελέτης των επιμέρους κλάδων της μηχανικής, της οικονομίας ή της δη­μόσιας πολιτικής, για να γίνει πλήρως κατανοη­τό, όμως, οφείλει να μελετηθεί χρησιμοποιώντας προσέγγιση που ενσωματώνει αυτά τα εργαλεία. 

By James Gwartney, Richard Stroup, Russell Sobel and David Macpherson

Το βιβλίο αυτό, μετάφραση της 16ης και πιο πρόσφατης αμερικανικής έκδοσης, είναι γραμμένο από τέσσερις διακεκριμένους καθηγητές των Οικονομικών ως απόσταγμα της μακρόχρονης εμπειρίας τους.

Καλύπτει ένα τεράστιο εύρος θεμάτων της μακροοικονομικής, τα οποία παρουσιάζονται με παραδείγματα, παράθεση πραγματικών δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα, καθώς και με εικόνες και συνοδεύονται από ασκήσεις, με τις λύσεις ορισμένων εξ αυτών να παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου. Η θεωρία προσεγγίζεται σε έκταση και αναλυτικό βάθος με βάση την περιγραφική και διαγραμματική ανάλυση χωρίς την υποστήριξη πολύπλοκων μαθηματικών αποδείξεων. 

Το παρόν συμπλήρωμα/βοήθημα αποτελεί συνέχεια του έντυπου βιβλίου Ενόργανη Χημική Ανάλυση: Εφαρμογές σε Τρόφιμα και Ποτά με υλικό ταξινομημένο για  τα κεφάλαια 2-10, 14 και 15 για λόγους που υπαγορεύτηκαν από το μεγάλο αριθμό σελίδων του έντυπου βιβλίου, στο οποίο υπάρχουν οι παραπομπές που οδηγούν τον αναγνώστη στο συμπλήρωμα. Επί πλέον στο συμπλήρωμα περιλαμβάνονται πέντε αυτόνομα κεφάλαια (16-20), τα οποία υπήρχαν στον αρχικό σχεδιασμό του συγγράμματος και περιλαμβάνουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων που απαιτείται για να μπορεί κάποιας/α να παρακολουθήσει τα βήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για μια χημική ανάλυση και εν τέλει να είναι σε θέση να εκτιμήσει την αξιοπιστία της αναλυτικής διαδικασίας.

Σημειώσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Οι σημειώσεις αυτές, οργανωμένες σε θεματικώς αυτοτελή αρχεία pdf., αντλούν από το βιβλίο των Tyler Cowen και Alex Tabarrok (2020) Σύγχρονες Αρχές Μακροοικονομικής, (επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Νίκος Κουτσιαράς και Κυριάκος Φιλίνης – επιμέλεια μετάφρασης: Νίκος Κουτσιαράς), καθώς και από το Παράρτημα των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης. Ωστόσο, τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενο των Σημειώσεων διαφέρουν και ενίοτε αποκλίνουν από το βιβλίο αυτό, αντλούν και από άλλα εγχειρίδια μακροοικονομικής θεωρίας, και απηχούν τις προτιμήσεις των συγγραφέων τούτων των Σημειώσεων. 

Οι Σημειώσεις αναδημοσιεύονται εδώ από τον ακαδημαϊκό ιστότοπο http://www.poleconomix.gr/portal / κατόπιν αδείας των συγγραφέων τους και του υπευθύνου του ιστοτόπου.  

Σε αυτό το χώρο παρουσιάζεται ένα δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού


Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των αρχών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και της ηλεκτρονικής σε φοιτητές που δεν ακολουθούν απαραίτητα σπουδές μηχανικού, περιλαμβάνοντας πρωτοετείς ή δευτεροετείς φοιτητές που πρέπει να παρακολουθήσουν τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού, μέχρι τελειόφοιτους και πρωτοετείς μεταπτυχιακούς που παρακολουθούν πιο εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων στην ηλεκτρονική, την ηλεκτρομηχανική και την μηχανοτρονική. Παρουσιάζει αυτές τις αρχές εστιάζοντας κυρίως σε σημαντικά αποτελέσματα και εφαρμογές, εισάγοντας τις καταλληλότερες τεχνικές ανάλυσης και υπολογισμού για την λύση πρακτικών προβλημάτων.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μια συμπεριφορική προσέγγιση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου

Το βιβλίο Βασικά Μαθηματικά για Οικονομολόγους, στην τρίτη του έκδοση, είναι πλέον κλασικό του είδους του και αυτή η έκδοση οφείλεται στην επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων. Απαραίτητο για φοιτητές οι οποίοι μπορεί να έχουν μόνο ένα βασικό μαθηματικό υπόβαθρο, καθώς και σε φοιτητές που παρακολουθούν πιο προχωρημένα μαθήματα Μαθηματικών και επιθυμούν μία πιο ξεκάθαρη εξηγήση βασικών εννοιών. Το βιβλίο καλύπτει όλες τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την κατανόηση των μαθηματικών, καθώς και του τρόπου που εφαρμόζονται στα οικονομικά, στα χρηματοοικονομικά και στις επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από μια επανάληψη των βασικών αρχών της αριθμητικής και της άλγεβρας, οι φοιτητές συνεχίζουν σε πιο προχωρημένα ζητήματα του μαθηματικού λογισμού, της συγκριτικής στατικής, της δυναμικής ανάλυσης και της άλγεβρας πινάκων, με όλα τα ζητήματα να εξηγούνται στο πλαίσιο σχετικών εφαρμογών.

Τα νέα χαρακτηριστικά αυτής της τρίτης έκδοσης είναι η έντονη έμφαση στα χρηματοοικονομικά που περιλαμβάνονται σε πολλά προγράμματα οικονομικών και άλλων σχετικών σπουδών, με πληρέστερη ανάλυση ζητημάτων.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1945 το Empire Patrol, ένα βρετανικό πλοίο που μετέφερε Καστελλοριζιούς πρόσφυγες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Καστελλόριζο μετά από τη διετή προσφυγιά τους στο Νουζεϊράτ της Παλαιστίνης, έπιασε φωτιά και ναυάγησε 28 ναυτικά μίλια έξω από το Πορτ Σαΐντ, στέλνοντας στον θάνατο 33 Καστελλοριζιούς. Κάποιοι νέοι και παιδιά που επέζησαν αργότερα μετανάστευσαν στην Αυστραλία, όπου ήδη υπήρχαν κοινότητες Καστελλοριζιών από τις αρχές του 20ού αιώνα. Εκεί ανασυγκρότησαν τη ζωή τους, αλλά και τις τραυματικές μνήμες του εκπατρισμού, της προσφυγιάς, του ναυαγίου και της επιστροφής στο κατεστραμμένο από βομβαρδισμούς και φωτιές Καστελλόριζο. Δημιούργησαν στο διαδίκτυο έναν πολυφωνικό, βιωματικό και νεωτερικό τόπο μνήμης για το ναυάγιο και τα πλαισιωτικά του γεγονότα, με στόχο να διατηρήσουν τη μνήμη του και να «παραδώσουν ιστορία» στους απογόνους τους, καθιστώντας το τραυματικό αυτό γεγονός, κεντρικό σύμβολο της καστελλοριζιακής ταυτότητας στη διασπορά και στοιχείο δημόσιας μνήμης στην κοινωνία της Αυστραλίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(3η Βελτιωμένη έκδοση)

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο του  Καθηγητή Ιωάννη Βαβούρα, σε συνεργασία με τη Χαρά Βαβούρα (Ph.D., Economics), με τίτλο «Οικονομική Πολιτική», Τρίτη βελτιωμένη έκδοση, με αντικείμενο την ανάλυση της θεωρίας αλλά και των προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η θεωρία της οικονομικής πολιτικής. 

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται το περιεχόμενο των σημαντικότερων προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι γενικές αρχές διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της ΕΕ και της Ευρωζώνης, με έμφαση στη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική. 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη μεθοδολογία  της διαχείρισης κινδύνων μιας επιχείρησης, τόσο για τους ασφαλιστικούς όσο και για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Τεκμηριώνεται ο αντικειμενικός  στόχος της διαχείρισης των κινδύνων που είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Αποδεικνύεται ότι η χρήση των ασφαλίσεων επιχειρήσεων συμβάλλει στην σημαντική μείωση των έμμεσων ζημιών, με αποτέλεσμα την θετική επίδραση στις αναμενόμενες χρηματοροές της επιχείρησης.  

 Course: RISK MANAGEMENT

This course offers a holistic approach to the methodology of Enterprise Risk Management (ERM), which covers both the pure risks as well as the strategic, operational and financial risks. It is stated that that the objective of ERM is to add value to the enterprise by minimizing the total cost of risks; this takes place by means of minimizing the indirect losses, which implies a positive influence on the company cash flows.  

Συνθετική Οργανική Χηµεία - Προσάρτημα

Η «Συνθετική Οργανική Χημεία» (ή απλούστερα «Οργανική Σύνθεση»), ως κλάδος της Οργανικής Χημείας εμφανίσθηκε ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα. Η εξέλιξή της υπήρξε όμως ραγδαία τα τελευταία πενήντα χρόνια και πλέον έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να επιτρέπει τη σύνθεση στο εργαστήριο, από απλές πρώτες ύλες, ακόμη και στερεοχημικά εξαιρετικά πολύπλοκων οργανικών μορίων (μόρια-στόχοι), των οποίων η σύνθεση αρχικά θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο της Φύσης. Κινητήρια δύναμη της εκρηκτικής αυτής εξέλιξης της Οργανικής Σύνθεσης υπήρξε αναμφισβήτητα η αδήρητη ανάγκη για συνεχή δημιουργία νέων υλικών με επιθυμητές τεχνολογικές, φαρμακευτικές και αγροχημικές ιδιότητες με απώτερο στόχο την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου.

Στο Προσάρτημα παρέχεται μηχανιστική ερμηνεία των οργανικών αντιδράσεων οι οποίες παρουσιάζονται στο παρόν σύγγραμμα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την ορθολογική ενσωμάτωσή τους σε συνθετικά σχήματα.

Σημειώσεις Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Οι σημειώσεις αυτές, οργανωμένες σε θεματικώς αυτοτελή αρχεία pdf., αντλούν από το βιβλίο των Tyler Cowen και Alex Tabarrok (2020) Σύγχρονες Αρχές Μακροοικονομικής, (επιστημονική επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Νίκος Κουτσιαράς και Κυριάκος Φιλίνης – επιμέλεια μετάφρασης: Νίκος Κουτσιαράς), καθώς και από το Παράρτημα των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης. Ωστόσο, τόσο η δομή όσο και το περιεχόμενο των Σημειώσεων διαφέρουν και ενίοτε αποκλίνουν από το βιβλίο αυτό, αντλούν και από άλλα εγχειρίδια μακροοικονομικής θεωρίας, και απηχούν τις προτιμήσεις των συγγραφέων τούτων των Σημειώσεων. 

Οι Σημειώσεις αναδημοσιεύονται εδώ από τον ακαδημαϊκό ιστότοπο http://www.poleconomix.gr/portal/ κατόπιν αδείας των συγγραφέων τους και του υπευθύνου του ιστοτόπου.  

Human Resource Management

10th Edition

By Raymond Noe and John Hollenbeck and Barry Gerhart and Patrick Wright

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Η απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αναπτύχθηκε για να διδάξει στους μαθητές πώς να ξεπεράσουν στρατηγικά τις προκλήσεις εντός των οργανισμών και να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τους. Βασισμένο στην ομαδική εργασία του συγγραφέα, τη διαφορετική έρευνα, τη διδασκαλία και τη συμβουλευτική εμπειρία ...

Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των αρχών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και της ηλεκτρονικής σε φοιτητές που δεν ακολουθούν απαραίτητα σπουδές μηχανικού, περιλαμβάνοντας πρωτοετείς ή δευτεροετείς φοιτητές που πρέπει να παρακολουθήσουν τα πρώτα εισαγωγικά μαθήματα της επιστήμης του ηλεκτρολόγου μηχανικού, μέχρι τελειόφοιτους και πρωτοετείς μεταπτυχιακούς που παρακολουθούν πιο εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων στην ηλεκτρονική, την ηλεκτρομηχανική και την μηχανοτρονική. Παρουσιάζει αυτές τις αρχές εστιάζοντας κυρίως σε σημαντικά αποτελέσματα και εφαρμογές, εισάγοντας τις καταλληλότερες τεχνικές ανάλυσης και υπολογισμού για την λύση πρακτικών προβλημάτων.